Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Szczegóły i informacje dodatkowe dla uczniów i rodziców znajdują się w poniższym linku:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach