Szanowni Rodzice

31. sierpnia godz. 14.00 zapraszamy Rodziców oraz dzieci nowo przyjęte na „Drzwi otwarte” do przedszkola w Zdunach, Bestwinie i Konarzewie

1. września rozpoczynamy rok szkolny i funkcjonowanie naszych placówek w Zdunach , Bestwinie i Konarzewie.
Placówki są czynne w Zdunach 6.30-15.30, Bestwin 7.00-16.00, Konarzew 7.00-15.30, dzieci przyprowadzamy zgodnie z deklaracją lub wnioskiem.
Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi procedurami, które zostały opracowane w trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników  w celu zapobiegania COVID-19.
Proszę rodziców o dostosowanie się do naszych procedur, zachowanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa i dezynfekcję rąk  podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.
Bardzo proszę ograniczyć wchodzenie rodzica/opiekuna na teren przedszkola dzieci już uczęszczających.
Za zgodą dyrektora i w ograniczonej liczbie z zachowaniem wszelkich procedur, dystansu społecznego  będą mogli wejść rodzic/opiekun dzieci nowych w okresie adaptacyjnym.
Mam świadomość ,że sytuacja jest bardzo trudna zarówno dla dzieci, rodziców jak i pracowników. Ale najważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie dlatego tak rygorystyczne procedury i Państwa zrozumienie pozwolą nam zapobiegać COVID- 19.

Dzieci przynoszą ze sobą podpisane papcie, podpisany woreczek z rzeczami na przebranie oraz:
 
Załącznik nr 1 : Procedury bezpieczeństwa i sprawowania opieki na terenie
Publicznego Przedszkola w Zdunach w czasie pandemii COVID-19
 
                                                              z poważaniem Kinga Kalak