Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania poradni psychologiczno- pedagogicznej w Krotoszynie w okresie ferii zimowych.

ogłoszenie-ferie11