Sytuacje konfliktowe w życiu dziecka

Niezależnie od tego, czy dziecko jest spokojne, miłe i ciche czy wręcz przeciwnie

– bywa złośliwe, szybko się irytuje i pasjami (o wszystko, ze wszystkimi) się kłóci,

nie można z jego życia wyeliminować sytuacji, w których dochodzi do konfrontacji

odmiennych stanowisk.

Dlatego warto inwestować - zadbać o to, by dziecko umiało poradzić sobie w sytuacjach konfliktowych,

by nie czuło się bezbronną ofiarą, ale i nie czerpało siły z faktu, że jest agresorem.

Gdyby spojrzeć na konflikt pod odpowiednim kątem, można w nim dostrzec

pewien potencjał, bowiem zderzenia światów, występujące pod postacią konfliktu,

są nie tylko naturalnym elementem rzeczywistości, ale i – w pewnym sensie

– cenną lekcją życia i treningiem umiejętności społecznych.

Dzięki sporom dzieci uczą się radzenia sobie z trudnymi emocjami,

z kontrą, odmiennością, uczą się pokory, sztuki komunikacji i kompromisu,

co – z pewnością - zaowocuje w przyszłości.

 

Jak uczyć dziecko rozwiązywać konflikty:

Miej zasady, szanuj wartości i przestrzegaj granic - na co dzień.

Kochaj dziecko, ale nie w sposób bezkrytyczny. Kochaj je, ale i wychowuj.

Pokazuj na co dzień, jakie zachowania są akceptowalne, a jakie - kategorycznie nie.

Nie stój za dzieckiem murem – reaguj na zachowania, które są niedopuszczalne.

Pozwól ponosić konsekwencje – nie przymykaj oka, jeśli twoje dziecko nie szanuje innych,

lekceważy obowiązki czy niegrzeczne odzywa się do koleżanek czy rodzeństwa.

Prowadź dziecko w duchu poszanowania: inności, innych, odmienności.

Akceptuj dziecko, dawaj mu szanse na samorozwój, ekspresję indywidualności,

nie ograniczaj go przesadnie, pozwalaj na to, by dokonywało wyborów, było sobą.

Zwracaj uwagę na kontekst innych ludzi - emocje innych osób. Warto się wczuwać

i zastanawiać nad tym, jak nasze postępowanie i słowa wpływają na samopoczucie innych.

To trening empatii i inteligencji – emocjonalnej i społecznej.

Rozmawiajcie – o różnych sytuacjach z życia codziennego, ale i o tych, które zdarzyły się innym

– dzieciom, a także bohaterom bajek czy seriali. To nie czcze gadanie

czy bezproduktywne zabijanie czasu. Emocje, uczucia, trudne sytuacje,

wybory, dylematy, a także konsekwencje – to dobre tematy do rozważań i dyskusji,

nawet z małym dzieckiem (trzeba tylko pamiętać, by rozmowę – swym poziomem

– dostosować do wieku dziecka).

Pozwól dziecku odczuwać negatywne emocje. To nie jest tak, że złość,

gniew czy zazdrość są złe. Emocje - i to różne - po prostu są i musimy to zaakceptować.

Nie mamy wpływu na to, że się pojawiają. Ważne jednak – i to zależy już od nas jak najbardziej

– co z nimi zrobimy. Trzeba uczyć dziecko wyrażania emocji w sposób kulturalny

i społecznie akceptowalny (eliminuj takie zachowania, jak wymuszanie czegoś płaczem i złością,

ale i inteligentną manipulację czy szantaż).

Nigdy nie zmuszaj do przeprosin, zwłaszcza, jeśli konflikt trwa, emocje wrą.

Nie dbaj o otoczkę - „Podaj rękę na zgodę” nie jest dobrym rozwiązaniem.

Ba! Ono wcale nie kończy sporu, za to budzi frustrację i nie rozładowuje napięcia.

Staraj się dawać dobry przykład –nie bądź osobą zaczepną, konfliktową i pamiętliwą.

Rozwiązuj swoje problemy i nawet podczas kłótni nie schodź poniżej pewnego

poziomu zachowania czy wypowiedzi.

Ucz dziecko wyrażania siebie. Niech mówi: o swoich emocjach, racjach, stanowisku.

Otwarta, szczera, ale i spokojna rozmowa, dyskusje, negocjacje, a także asertywność,

empatia i szacunek do innych to klucz do rozwiązywania sporów.

Jeśli dziecko brało udział w sytuacji konfliktowej – omawiajcie ją, jej alternatywne scenariusze,

konsekwencje. Nie osądzaj dziecka, nie oceniaj i nie przyklejaj łatek - raczej wspieraj, pocieszaj.

Działaj konstruktywnie. Pomóż dziecku wyciągnąć wnioski – to cenna lekcja.

Co można było zrobić lepiej? Co poszło nie tak? Co jest warte zapamiętania i powielania?

Twoje spojrzenie z pewnością pokaże dziecku inną perspektywę, uświadomi racje drugiej strony,

pozytywy i negatywy zdarzenia, kontekst i inne niuanse.

Monika Zalewska-Biełło

https://www.dziecirosna.pl/szkola/wychowanie/jak_uczyc_dziecko_rozwiazywac_konflikty.html