Propozycje zabaw i ćwiczeń wspomagających rozwój

opracowała Kinga Kalak

Propozycje zabaw i ćwiczeń przygotowujących i ułatwiających naukę czytania i pisania

 1.Analiza i synteza wzrokowa i orientacja przestrzenna:

 - rozpoznawanie obrazków i ich elementów,

- składania obrazka z części- puzzle,

- wyodrębnianie różnic między obrazkami pozornie identycznymi,

- układanie dowolnych kompozycji z figur wg podanego wzoru,

- odtwarzanie z pamięci uprzednio zaobserwowanych elementów,

- grupowanie przedmiotów wg określonej cechy np. koloru, wielkości, kształtu

- łączenie przedmiotów w pary – super pamięć

- odszukiwanie takich samych znaków

 2. Sprawność manualna:

 - rysowanie szlaczków i wzorków,

- wypełnianie kredkami konturów- kolorowanki,

- modelowanie z plasteliny,

- wydzieranki i wycinanki  nożyczkami z kolorowego papieru,

- nawlekanie koralików na sznurek, haftowanie na tekturze,

- ćwiczenia typu „labirynt” od prawej do lewej

 3. Rozwój mowy: 

- słuchanie przez dzieci literatury dziecięcej: bajki, wierszyki, opowiadania,

- rozmowy na temat usłyszanego utworu literackiego,

- samodzielne opowiadanie historyjek lub obrazków

 4. Rozwój myślenia przyczynowo- skutkowego:

 - porządkowanie historyjek obrazkowych wg kolejności zdarzeń,

- rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, zagadek logicznych

 4.Rozwój percepcji słuchowej:

 - rozpoznawanie dźwięków z otoczenia  ( z zamkniętymi oczami) np. zabawa co to za odgłos: tykanie zegara, gwizdanie czajnika, lecąca woda z kranu, kukanie kukułki,

- rozpoznawanie znanych dzieciom piosenek,

- wyróżnianie i określanie głosów ludzi np. płacz, kaszel, śpiew, kichanie, oklaski itp.

- rozpoznawanie odgłosów przedmiotów umieszczonych w kubeczkach : monety , groch, zapałki, cukier

- z której strony słychać dźwięk np. muzyka z radia

- określanie liczby dźwięków np. dorosły stuka klockiem w stół i pyta „Ile razy stuknąłem?”

- zabawy w rymy, dorosły mówi wyraz dziecko dopowiada wyraz rymujący się np. sanki- koleżanki,

- przeciwieństwa dorosły mówi wyraz dziecko dopowiada wyraz przeciwstawny mały –duży, gruby- chudy, wysoki- niski itp.

- dzielenie wyrazów na sylaby ma- ma, ta- ta,  sa-mo-lot  itp. dziecko musi ułożyć tyle klocków ile wyraz ma sylab.

- dorosły mówi wyraźnie wyraz dziecko mówi co słyszy na początku np. osa- o, Ela-e, rower- r, sanki- s lub

- dorosły mówi  głoskę , dziecko wymienia wyrazy rozpoczynające się na usłyszaną głoskę np.  „ a”- aparat, adres, Ala, autobus itp.

-tworzenie przez dziecko wyrazów od podanej sylaby np. ma- mama, materac, materiał,

- rozpoznawanie obrazka na podstawie pierwszej głoski np. wybierz obrazki zaczynające się na „k”.

- dorosły dzieli wyrazy na sylaby  lub głoski wypowiadając wyraźnie np. ro- wer  lub o- s-a dziecko musi powiedzieć jaki wyraz usłyszało (rower , osa)

- podajemy dziecku wyrazy trzy literowe oko, lis, dom, osa, kot, rok itp. dziecko powinno określić co słyszy na początku , na końcu i w środku wyrazu

Jeśli te ćwiczenia zostaną opanowane wtedy można przejść do głoskowania wyrazów : dwu, trzy, cztero, pięcio literowych

ul,  As, kot, dom, oko, osa, rak, lis, mama, tata, most, rower itp.

Bardzo ważnym elementem przygotowującym do nauki czytania jest analiza i synteza  dźwiękowa wyrazów!!!