Oddziały przedszkolne

Publiczne Przedszkole w Zdunach tworzy w roku szkolnym 2018-2019:

osiem oddziałów przedszkolnych w siedzibie w Zdunach,

trzy oddziały w Bestwinie

oraz 1 oddział w Konarzewie.