Zachęcamy Państwa do korzystania z proponowanych zabaw rewalidacyjnych