TEATRZYK PT.,, OPOWIEŚĆ O DOBRYM CZŁOWIEKU”

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECKA

wplyw-czytania-na-rozwoj-dziecka

CODZIENNE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE ,, RENIFER NIKO RATUJE ZIMĘ”

PRZEDSZKOLNA BIBLIOTECZKA

Nasza przedszkolna biblioteczka właśnie powiększyła się o nowe, ciekawe pozycje literackie dla dzieci. Książki niosą wartościowe przekazy dla dzieci, a ich szata graficzna przyciąga spojrzenie i wyzwala ogromną ciekawość.

ZIMOWA LEKCJA BIBLIOTECZNA

W ramach realizacji programu ,, Z książką w plecaku” nasze przedszkole ponownie odwiedziła Pani Ewelinka z biblioteki. Tym razem zabrała dzieci w literacką podróż po zimie, uwrażliwiając dzieci na los zwierząt w okresie zimowym. Już nie możemy się doczekać kolejnych literackich spotkań.

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE PT. ,,OPOWIEŚĆ WIGILIJNA”

SPOTKANIA Z PANIĄ EWELINKĄ Z BIBLIOTEKI

Nasze przedszkole bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. W związku z realizacją programu zaplanowaliśmy wiele działań promujących czytelnictwo i rozbudzających zainteresowania literackie: współpraca z Biblioteką Publiczną w Zdunach, realizacja programu czytelniczego ,,Z książką w plecaku”, wspieranie akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”, tworzenie kącików czytelniczych i wzbogacenie bazy książek, prowadzenie warsztatów dla dzieci i rodziców pt. ,,Przedszkolna Bajkolandia”, podejmowanie akcji i działań zachęcających rodziców do czytania w domu, współpraca z lokalnymi artystami i ośrodkami kultury w celu przybliżenia regionalnych tradycji i gwary , udział w konkursach promujących czytelnictwo, tworzenie krótkich form teatralnych z dziećmi oraz udział w przedstawieniach teatralnych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo.