Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci

Gmina Zduny/ Publiczne Przedszkole w Zdunach realizuje projekt

dofinansowany z Funduszy Europejskich.


"Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci- zwiększenie ilości

dostępnych miejsc przedszkolnych

oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny"


Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej

w Gminie Zduny poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych,

objęcie dzieci zajęciami dodatkowymi oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.