Gmina Zduny/ Publiczne Przedszkole w Zdunach realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich.

„Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci- zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny”

Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Zduny poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, objęcie dzieci zajęciami dodatkowymi oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.