24 luty do 3 marca – potwierdzenie kontynuacji edukacji przedszkolnej dla dzieci chodzących do przedszkola – złożenie deklaracji

10- 27 marca- zapisy dzieci nowych z roczników 2017 ,2016 ,2015 , 2014- złożenie wniosku wraz z załącznikami

Przedszkole oferuje zajęcia wychowawczo- dydaktyczne oraz zajęcia specjalistyczne:

Logopedia,

Integracja sensoryczna,

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia wspierające rozwój emocjonalno- społeczny

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niedowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, z afazją, z autyzmem

Posiadamy specjalistów z zakresu; wychowania przedszkolnego, języka angielskiego, religii,  terapii pedagogicznej ,oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, arteterapii, socjoterapii, logopedii, spektrum autyzmu, IS

Oferujemy szeroką bazę dydaktyczną wraz z  TIK ( tablice interaktywne, dywan interaktywny, komputery z grami dydaktycznymi  oraz programami  wspierającymi rozwój dzieci) , salę do ćwiczeń ruchowych z wyposażeniem, sprzęt  do integracji sensorycznej, gabinet logopedyczny, bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne oraz plac zabaw z dużym terenem zielonym.

tel. 62 7215 225

Wszystkie dokumenty prosimy składać w kancelarii przedszkola.

Dokumenty do pobrania