Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola w Zdunach

1-8 marca 2019r. dla dzieci uczęszczających do przedszkola- Potwierdzenie kontynuacji edukacji przedszkolnej / wzór deklaracji w Przedszkolu lub na stronie internetowej/

11-29 marca 2019r. dla dzieci nowych - Złożenie wniosku o przyjęcie do Przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami /Wnioski i oświadczenia w Przedszkolu lub na stronie internetowej/

Wszelkie informacje dotyczące Rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Zdunach znajdują się na stronie internetowej przedszkola lub w kancelarii przedszkola tel. 62 7215225