A A A
Publiczne Przedszkole w Zdunach

Status prawny

Publiczne Przedszkole w Zdunach jest placówką o charakterze publicznym działającą na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
  • Aktu założycielskiego: Uchwała Nr XXXVIII/241/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 kwietnia 2010 r.
  • Statutu.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Zduny.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 PoznańOpublikował: Iwona Klepacka
Publikacja dnia: 20.05.2011
Podpisał: Iwona Klepacka
Dokument z dnia: 26.06.2010
Dokument oglądany razy: 3 139