A A A
Publiczne Przedszkole w Zdunach

Przedmiot działania i kompetencje

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991r. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:

  1. zapewnia dzieciom pełen rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny, fizyczny w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
  2. zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w Przedszkolu i w czasie imprez poza Przedszkolem,
  3. umożliwia rozwój ich zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,
  4. zapewnia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego dziecka,
  5. realizuje zadania wszystkich dziedzin wychowania, poczynając od dzieci najmłodszych, w celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole,
  6. zapewnia do końca roku szkolnego 2013/2014, warunki do spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom, które mają 6 lat a nie rozpoczynają spełniania obowiązku szkolnego,
  7. zapewnia prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom w wieku 5 lat


Opublikował: Iwona Klepacka
Publikacja dnia: 22.05.2013
Podpisał: Iwona Klepacka
Dokument z dnia: 26.06.2010
Dokument oglądany razy: 3 159