A A A
Publiczne Przedszkole w Zdunach

Struktura własnościowa i majątek

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi:

  1. środki trwałe – 647.505,93 zł
  2. pozostałe środki trwałe – 130.550,67zł
  3. wartości niematerialne i prawne – 6.387,32 zł
  4. zbiory biblioteczne – 8.895,42 zł

Pomieszczenia w budynku, w którym mieści się siedziba Publicznego Przedszkola w Zdunach (ul. Łacnowa 25), są własnością Gminy Zduny w użytkowaniu Publicznego Przedszkola w Zdunach.

Pomieszczenia w budynkach, w których mieszczą się siedziby Oddziałów Przedszkolnych w Bestwinie oraz Oddziału Przedszkolnego w Konarzewie są własnością Gminy Zduny.Opublikował: Iwona Klepacka
Publikacja dnia: 09.03.2012
Podpisał: Iwona Klepacka
Dokument z dnia: 26.06.2010
Dokument oglądany razy: 3 370