Szanowni Rodzice
Od dnia 6. maja nie otwieramy Publicznego Przedszkola w Zdunach z oddziałami w Bestwinie i Konarzewie.
Taką decyzję podjął organ prowadzący po rozmowach z dyrektorem oraz pracownikami przedszkola.
O terminie otwarcia przedszkola poinformujemy Państwa niezwłocznie na stronie internetowej.
Zależy nam na bezpieczeństwie Państwa dzieci, dlatego na tę chwilę została podjęta taka decyzja.
z wyrazami szacunku mgr Kinga Kalak