Z książką w plecaku to program autorstwa Lidii Skrzypczak

Wstęp
Pomimo, iż współczesny świat efektywnie odsuwa czytanie na plan dalszy, serwując dzieciom telewizję i komputer – pełen nie zawsze wartościowych informacji –  tak książka, będzie zawsze dla nas przyjacielem, który nie krzywdzi ale pozwala zrozumieć świat i siebie. Książka czytana przez rodziców małemu dziecku, wzmacnia więzi, kształtuje zainteresowania czytelnicze. Książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem. Wobec narastającej demoralizacji młodego pokolenia, nauczanie od najmłodszych lat wartości moralnych, takich jak: uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, życzliwość, odwaga i  sprawiedliwość, staje się sprawą „ być albo nie być” dla społeczeństwa i państwa.

Niniejszy program jest zgodny z nową podstawą programową (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r., Dz.U. 2017 poz. 356) .