Publiczne Przedszkole w Zdunach tworzy
w roku szkolnym 2023-2024:

  • 8 oddziałów przedszkolnych w Zdunach,
  • 3 oddziały w Bestwinie
  • 1 oddział w Konarzewie

ODDZIAŁY W ZDUNACH

ODDZIAŁ I „Misie”

Wychowawca: Monika Dąbrowska

Pomoc: Monika Bilińska

ODDZIAŁ II „Pszczółki”

Wychowawca: Anna Mendera

Pomoc: Katarzyna Czajka

ODDZIAŁ III „Sówki”

Wychowawca: Roksana Cienkusz

Pomoc: Regina Rybicka

ODDZIAŁ IV „Wiewiórki”

Wychowawca: Agnieszka Baran

Pomoc: Edyta Miszkiewicz

ODDZIAŁ V „Żabki”

Wychowawca: Paula Bruder

Pomoc: Izabela Kokot

ODDZIAŁ VI „Jeżyki”

Wychowawca: Natalia Pypłowska

Pomoc: Julita Droszczak

ODDZIAŁ VII „Liski

Wychowawca: Weronika Tórz

Nauczyciel: Małgorzata Jakubowska

Nauczyciel wspomagający: Anna Jędrkowiak

Pomoc: Julita Droszczak

ODDZIAŁ VIII „Zajączki’

Wychowawca: Lidia Skrzypczak

Pomoc: Anna Borkiewicz

ODDZIAŁY W BESTWINIE

ODDZIAŁ I „Żabki”

Wychowawca: Jolanta Chlebowska

Pomoc: Katarzyna Michałowska

ODDZIAŁ II „Misie„:


Wychowawca: Ilona Andrzejewska


Pomoc: Dorota Przybylska

ODDZIAŁ III ” Sówki”


Wychowawca: Justyna Frala


Pomoc: Dorota Przybylska

ODDZIAŁ W KONARZEWIE ” Liski”

Wychowawca: Kinga Swendracka

Nauczyciel: Barbara Ide

Pomoc: Anna Kaczmarek