PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Dyrektor:  Kinga Kalak


Pracownicy pedagogiczni w Zdunach:

Lidia Skrzypczak

nauczyciel / terapeuta z zakresu spektrum autyzmu

Agnieszka Baran

nauczyciel / oligofrenopedagog

Anna Jędrkowiak

nauczyciel – pedagog specjalny / nauczyciel wspomagający / oligofrenopedagog / arteterapia

Anna Mendera

nauczyciel / język angielski

Paula Bruder

nauczyciel / terapia pedagogiczna

Monika Dąbrowska

nauczyciel / socjoterapeuta / logopeda

Natalia Pypłowska

nauczyciel / terapia pedagogiczna

Małgorzata Jakubowska

nauczyciel / j. niemiecki

Agnieszka Zagrodnicka

logopeda

Kinga Swendracka

nauczyciel j. angielskiego / nauczyciel

Weronika Tórz

nauczyciel

Roksana Cienkusz

nauczyciel/ oligofrenopedagog / surdopedagog / tyflopedagog / terapeuta SI

Sara Przewoźna

psycholog

Pracownicy administracji i obsługi w Zdunach

Justyna Marcinkowska

główna księgowa

Ewa Falentin

specjalista ds. kadrowo-płacowych

Monika Witkowska

pomoc administracyjna

Arkadia Wojciechowska

intendent

Edyta Miszkiewicz

pracownik obsługi

Regina Rybicka

pracownik obsługi

Monika Bilińska

pracownik obsługi

Julita Droszczak

pracownik obsługi

Anna Borkiewicz

pracownik obsługi

Izabela Kokot

pracownik obsługi

Katarzyna Czajka

pracownik obsługi

Stanisław Piaseczny

woźny

Bożena Styburska

kucharka

Ilona Machowicz

pomoc kuchenna

Wioletta Pietruszewska

pomoc kuchenna

Katarzyna Tórz

pomoc kuchenna

Pracownicy pedagogiczni w Bestwinie:

Justyna Frala

nauczyciel/ oligofrenopedagog/ pedagog specjalny

Ilona Andrzejewska

nauczyciel/ terapeuta pedagogiczny/ socjoterapeuta

Jolanta Chlebowska

nauczyciel/ socjoterapeuta/oligofrenopedagog

Kinga Swendracka

nauczyciel języka angielskiego/ nauczyciel

Pracownicy obsługi w Bestwinie:

Dorota Przybylska

pracownik obsługi

Katarzyna Michałowska

pracownik obsługi

Pracownicy pedagogiczni w Konarzewie:

Barbara Ide

nauczyciel/ terapeuta pedagogiczny

Pracownicy obsługi w Konarzewie

Anna Kaczmarek

pracownik obsługi