Szanowni Rodzice

Rada Miejska w Zdunach podjęła uchwałę nr II.05.2024 z dnia 22.05.2024 zmieniającą uchwałę nr XXII.158.2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Zduny oraz warunków całkowitego zwolnienia z opłat.

Akt został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 03.06.2024 r.

Zmiana dotyczy opłat za przedszkole. Od 1 września 2024 r. płatność za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5h bezpłatnych będzie wynosiła 1,44 zł/h.

Stawki żywieniowe od 1 września 2023 r.

Śniadanie: 3 zł

Obiad:  4,50 zł

Podwieczorek:  2,50 zł

Odpłatność za przedszkole należy regulować
w terminie do 20 dnia każdego miesiąca 
na rachunek Publicznego Przedszkola w Zdunach na konto
82 8410 1026 2003 0202 0500 0001


Informacja o odpłatności jest wysyłana indywidualnie na adres e-mail podany przez Rodzica . Informację o odpłatności można również uzyskać telefonicznie poprzez kontakt z sekretariatem ( tel. 62 7215225)

Posiłki dostosowane są do indywidualnych potrzeb dietetycznych dzieci.

Poniżej link do elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

Zaloguj do konta – Publiczne Przedszkole w Zdunach Obecnosci.pl