Sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Zdunach za rok 2020