Kadra

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


Dyrektor:  Kinga Kalak

 

 

Pracownicy pedagogiczni w Zdunach:

 

 

 

Lidia Skrzypczak
nauczyciel

 

 

 

Elżbieta Waldowska
nauczyciel

 

 

Anna Milewska
nauczyciel

 

 

Małgorzata Wieruszewska

nauczyciel

 

 

Aldona Wilkowska
katecheta/nauczyciel

 

 

Ewa Grucela
nauczyciel

 

 

Monika Dąbrowska
nauczyciel

 

 

 

Romana Wojcieszak
nauczyciel

 

Estera Woźniak
nauczyciel

 

Agnieszka Zagrodnicka

logopeda/ nauczyciel


 

Kinga  Swendracka

nauczyciel j. angielskiego/ nauczyciel

 

 

Małgorzata Gorwecka
nauczyciel wspomagający/ oligofrenopedagog

 

 

Roksana Cienkusz
nauczyciel wspomagający/ oligofrenopedagog

 

Pozostali pracownicy w Zdunach:

Sylwia Krzyżyńska
główna księgowa

Ewelina Dyczkowska
pomoc administracyjna

Katarzyna Tórz
intendent

Jolanta Chlebowska
pracownik obsługi

Regina Rybicka
pracownik obsługi

Monika Bilińska
pracownik obsługi

Julita Droszczak
pracownik obsługi

Anna Borkiewicz
pracownik obsługi

Małgorzata Leśniak
pracownik obsługi

Izabela Kokot
pracownik obsługi

Katarzyna Czajka

pracownik obsługi

Aleksandra Kuchta
kucharka

Renata Kapała
kucharka

 


Nauczycielki w Bestwinie:

Justyna Frala

Ilona Andrzejewska

Aneta Kołaska

Kinga  Swendracka


Pracownicy obsługi w Bestwinie:

Dorota Przybylska

Katarzyna Michałowska

Nauczycielki w Konarzewie:

Barbara Ide

Aldona Wilkowska

 

Pracownicy obsługi w Konarzewie:

Krystyna Bartek