PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Dyrektor:  Kinga Kalak


Pracownicy pedagogiczni w Zdunach:

Lidia Skrzypczak

nauczyciel

Elżbieta Waldowska

nauczyciel /terapeuta pedagogiczny

Angnieszka Baran

nauczyciel / oligofrenopedagog

Aldona Wilkowska

katecheta/nauczyciel /terapeuta ruchowy

Ewa Grucela

nauczyciel /logopeda

Natalia Bruder

nauczyciel /język niemiecki

Romana Jackowska

nauczyciel / oligofrenopedagog

Sandra Szyszka

wychowawca/oligofrenopedagog/j. angielski

Agnieszka Zagrodnicka

logopeda/ nauczyciel

Kinga Swendracka

nauczyciel j. angielskiego/ nauczyciel

Małgorzata Gorwecka

nauczyciel wspomagający/ oligofrenopedagog/ surdopedagog/ tyflopedagog/ terapeuta pedagogiczny

Roksana Cienkusz

nauczyciel/ oligofrenopedagog/ surdopedagog/ tyflopedagog / terapeuta SI

Pracownicy administracji i obsługi w Zdunach

Justyna Marcinkowska

główna księgowa

Ewa Falentin

specjalista ds. kadrowo-płacowych

Monika Witkowska

pomoc administracyjna

Arkadia Wojciechowska

intendent

Edyta Miszkiewicz

pracownik obsługi

Regina Rybicka

pracownik obsługi

Monika Bilińska

pracownik obsługi

Julita Droszczak

pracownik obsługi

Anna Borkiewicz

pracownik obsługi

Izabela Kokot

pracownik obsługi

Katarzyna Czajka

pracownik obsługi

Ireneusz Kamiński

woźny

Aleksandra Kuchta

kucharka

Ilona Machowicz

pomoc kuchenna

Wioletta Pietruszewska

pomoc kuchenna

Bożena Styburska

pomoc kuchenna

Pracownicy pedagogiczni w Bestwinie:

Justyna Frala

nauczyciel/ oligofrenopedagog

Ilona Andrzejewska

nauczyciel/ terapeuta pedagogiczny/ socjoterapeuta

Jolanta Chlebowska

nauczyciel/ socjoteraputa/oligofrenopedagog

Kinga Swendracka

nauczyciel języka angielskiego/ nauczyciel

Pracownicy obsługi w Bestwinie:

Dorota Przybylska

pracownik obsługi

Katarzyna Michałowska

pracownik obsługi

Pracownicy pedagogiczni w Konarzewie:

Barbara Ide

nauczyciel/ terapeuta pedagogiczny

Aldona Wilkowska

katecheta/nauczyciel /terapeuta ruchowy

Pracownicy obsługi w Konarzewie

Krystyna Bartek

pracownik obsługi