PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Dyrektor:  Kinga Kalak


Pracownicy pedagogiczni w Zdunach:

Lidia Skrzypczak

nauczyciel

Elżbieta Waldowska

nauczyciel /terapeuta pedagogiczny

Angnieszka Baran

nauczyciel / oligofrenopedagog

Małgorzata Wieruszewska

nauczyciel /terapeuta pedagogiczny

Aldona Wilkowska

katecheta/nauczyciel /terapeuta ruchowy

Ewa Grucela

nauczyciel /logopeda

Monika Dąbrowska

nauczyciel /logopeda/ socjoterapeuta

Romana Jackowska

nauczyciel / oligofrenopedagog

Estera Woźniak

nauczyciel / oligofrenopedagog/terapeuta pedagogiczny

Agnieszka Zagrodnicka

logopeda/ nauczyciel

Kinga Swendracka

nauczyciel j. angielskiego/ nauczyciel

Małgorzata Gorwecka

nauczyciel wspomagający/ oligofrenopedagog/ surdopedagog/ tyflopedagog/ terapeuta pedagogiczny

Roksana Cienkusz

nauczyciel wspomagający/ oligofrenopedagog/ surdopedagog/ tyflopedagog / terapeuta SI

Pracownicy administracji i obsługi w Zdunach

Sylwia Krzyżyńska

główna księgowa

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia_pozioma.png

Ewa Falentin

specjalista ds. kadrowo-płacowych

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia_pozioma.png

Ewelina Dyczkowska

pomoc administracyjna

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia_pozioma.png

Katarzyna Tórz

intendent

Jolanta Chlebowska

pracownik obsługi

Regina Rybicka

pracownik obsługi

Monika Bilińska

pracownik obsługi

Julita Droszczak

pracownik obsługi

Anna Borkiewicz

pracownik obsługi

Izabela Kokot

pracownik obsługi

Katarzyna Czajka

pracownik obsługi

Aleksandra Kuchta

kucharka

Renata Kapała

kucharka

Pracownicy pedagogiczni w Bestwinie:

Justyna Frala

nauczyciel/ oligofrenopedagog

Ilona Andrzejewska

nauczyciel/ terapeuta pedagogiczny/ socjoterapeuta

Aneta Olejnik

nauczyciel/ terapeuta pedagogiczny/ terapeuta ruchowy

Kinga Swendracka

nauczyciel języka angielskiego/ nauczyciel

Pracownicy obsługi w Bestwinie:

Dorota Przybylska

pracownik obsługi

Katarzyna Michałowska

pracownik obsługi

Pracownicy pedagogiczni w Konarzewie:

Barbara Ide

nauczyciel/ terapeuta pedagogiczny

Aldona Wilkowska

katecheta/nauczyciel /terapeuta ruchowy

Pracownicy obsługi w Konarzewie

Krystyna Bartek

pracownik obsługi