Publiczne Przedszkole w Zdunach
z oddziałami w Bestwinie i Konarzewie

ul. Łacnowa 25, 63-760 Zduny 
tel./fax (62) 721-52-25 
e-mail: przedszkole@zduny.pl
e-mail: ppzduny@post.pl

Oddziały w Bestwinie tel. 62 721 12 92

Oddział w Konarzewie tel. 727 577 145


Dyrektor Przedszkola: mgr Kinga Kalak

NUMER KONTA BANKOWEGO

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

W ZDUNACH

82 8410 1026 2003 0202 0500 0001

Koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Monika Witkowska

kontakt:

Publiczne Przedszkole

w Zdunach

ul. Łacnowa 25 63-760 Zduny mail: ppzduny@post.pl