Odpłatność za przedszkole należy regulować
w terminie do 20 dnia każdego miesiąca 
na rachunek Publicznego Przedszkola w Zdunach na konto
82 8410 1026 2003 0202 0500 001
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,30 zł:
śniadanie 1,80 zł
obiad 2,50 zł
podwieczorek 2,00 zł
Informacja o odpłatności jest wysyłana indywidualnie na platformę TEAMS lub  proszę dzwonić do sekretariatu pod nr 62 7215225

Posiłki dostosowane są do indywidualnych potrzeb dietetycznych dziecka.