Publiczne Przedszkole w Zdunach w formie samorządowej jednostki budżetowej zostało powołane na podstawie Uchwały nr XXXVIII/241/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej – Publicznego Przedszkola w Zdunach.

Do 30 czerwca 2010 r. Przedszkole było zakładem budżetowym.