PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZDUNACH
UL. ŁACNOWA 25, 63-760 ZDUNY
TEL/FAX 062 721 52 25
ppzduny@post.pl lub przedszkole@zduny.pl

MISJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZDUNACH

„ Wychowanie i edukacja przygotowująca do sprostania wyzwaniom przyszłości”

Zapewniamy dzieciom wszechstronną opiekę, zaspokajając podstawową potrzebę akceptacji i bezpieczeństwa, preferujemy twórczość, samodzielność, zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju, jesteśmy przedszkolem z tradycją, stwarzamy warunki i klimat wychowawczy wspomagający Rodziców w procesie wychowania.Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie ze sobą i środowiskiem.

WIZJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZDUNACH

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną 
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy