Nasze przedszkole od października do końca listopada uczestniczyło w kampanii o tematyce historycznej BohaterOn. Akcja miała na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego. Przedszkolaki spotkały się na krótkiej lekcji historii z Panem Piotrem Mikołajczykiem, dyrektorem Muzeum Regionalnego w Krotoszynie i poznały historię Krotoszyńskich uczestników Powstania Warszawskiego. Dzięki kampanii dzieci dowiedziały się, kto to jest bohater i patriota. Podsumowaniem akcji były wykonane plakaty z życzeniami i podziękowaniami za wolną Polskę dla uczestników Powstania Warszawskiego.