Propozycje zabaw i ćwiczeń przygotowujących i ułatwiających naukę czytania i pisania

 • Analiza i synteza wzrokowa i orientacja przestrzenna:
  • rozpoznawanie obrazków i ich elementów,
  • składania obrazka z części- puzzle,
  • wyodrębnianie różnic między obrazkami pozornie identycznymi,
  • układanie dowolnych kompozycji z figur wg podanego wzoru,
  • odtwarzanie z pamięci uprzednio zaobserwowanych elementów,
  • grupowanie przedmiotów wg określonej cechy np. koloru, wielkości, kształtu
  • łączenie przedmiotów w pary – super pamięć
  • odszukiwanie takich samych znaków
 • Sprawność manualna:
  • rysowanie szlaczków i wzorków,
  • wypełnianie kredkami konturów- kolorowanki,
  • modelowanie z plasteliny,
  • wydzieranki i wycinanki nożyczkami z kolorowego papieru,
  • nawlekanie koralików na sznurek, haftowanie na tekturze,
  • ćwiczenia typu „labirynt” od prawej do lewej
 • Rozwój mowy:
  • słuchanie przez dzieci literatury dziecięcej: bajki, wierszyki, opowiadania,
  • rozmowy na temat usłyszanego utworu literackiego,
  • samodzielne opowiadanie historyjek lub obrazków
 • Rozwój myślenia przyczynowo- skutkowego:
  • porządkowanie historyjek obrazkowych wg kolejności zdarzeń,
  • rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, zagadek logicznych
 • Rozwój percepcji słuchowej:
  • rozpoznawanie dźwięków z otoczenia ( z zamkniętymi oczami) np. zabawa co to za odgłos: tykanie zegara, gwizdanie czajnika, lecąca woda z kranu, kukanie kukułki,
  • rozpoznawanie znanych dzieciom piosenek,
  • wyróżnianie i określanie głosów ludzi np. płacz, kaszel, śpiew, kichanie, oklaski itp.
  • rozpoznawanie odgłosów przedmiotów umieszczonych w kubeczkach : monety , groch, zapałki, cukier
  • z której strony słychać dźwięk np. muzyka z radia
  • określanie liczby dźwięków np. dorosły stuka klockiem w stół i pyta „Ile razy stuknąłem?”
  • zabawy w rymy, dorosły mówi wyraz dziecko dopowiada wyraz rymujący się np. sanki- koleżanki,
  • przeciwieństwa dorosły mówi wyraz dziecko dopowiada wyraz przeciwstawny mały –duży, gruby- chudy, wysoki- niski itp.
  • dzielenie wyrazów na sylaby ma- ma, ta- ta, sa-mo-lot itp. dziecko musi ułożyć tyle klocków ile wyraz ma sylab.
  • dorosły mówi wyraźnie wyraz dziecko mówi co słyszy na początku np. osa- o, Ela-e, rower- r, sanki- s lub
  • dorosły mówi głoskę , dziecko wymienia wyrazy rozpoczynające się na usłyszaną głoskę np. „ a”- aparat, adres, Ala, autobus itp.
  • tworzenie przez dziecko wyrazów od podanej sylaby np. ma- mama, materac, materiał,
  • rozpoznawanie obrazka na podstawie pierwszej głoski np. wybierz obrazki zaczynające się na „k”.
  • dorosły dzieli wyrazy na sylaby lub głoski wypowiadając wyraźnie np. ro- wer lub o- s-a dziecko musi powiedzieć jaki wyraz usłyszało (rower , osa)
  • podajemy dziecku wyrazy trzy literowe oko, lis, dom, osa, kot, rok itp. dziecko powinno określić co słyszy na początku , na końcu i w środku wyrazu

Jeśli te ćwiczenia zostaną opanowane wtedy można przejść do głoskowania wyrazów : dwu, trzy, cztero, pięcio literowych
ul, As, kot, dom, oko, osa, rak, lis, mama, tata, most, rower itp. Bardzo ważnym elementem przygotowującym do nauki czytania jest analiza i synteza dźwiękowa wyrazów!!!