,,Moje małe miejsce na ziemi”
program edukacji regionalnej autorstwa Ilony Andrzejewskiej

Wstęp

Specyfika okresu przedszkolnego, kiedy to dziecko w sposób naturalny jest nastawione na poznawanie tego, co je otacza, sprzyja realizowaniu tematyki z zakresu edukacji regionalnej. W procesie wychowania nie można zapomnieć o wyposażeniu dziecka w wiedzę o najbliższym środowisku. W ostatnim czasie modne stało się mówienie, że jesteśmy Europejczykami. Zanim jednak dziecko dowie się co to oznacza, powinno poznać inne słowa: dom rodzinny, miasto, region, Ojczyzna. Nie można od razu przejść do rzeczy odległych, gdyż wtedy dziecko nie będzie posiadało podstawowej wiedzy mówiącej o tym, kim jest, skąd się wywodzi. Stopniowe zapoznawanie dziecka z tradycjami i obyczajami służy rozwijaniu    u niego tożsamości lokalnej i narodowej. Edukacja regionalna kształtuje w dziecku cechy, które zaprocentują w dorosłym życiu. Człowiek otwarty, dobrze znający swoje korzenie lepiej zrozumie inne kultury, będzie bardziej tolerancyjny. Mam nadzieję, że dzieci, które pokochają swoje miasto i okolice, jako dorośli będą działać na rzecz rozwoju swojego miasta, a nie będą wyjeżdżać z przekonaniem, „że w moim mieście nie ma przyszłości”. Istotne jest aby dzieci wiedziały coś więcej o swoim mieście, nie tylko to gdzie można kupić lody.

Sensem edukacji regionalnej jest stwierdzenie: ,,zbliżać to, co nasze i małe, ku temu co wielkie, nie pozwalając temu co małe, bezkształtnie się rozpłynąć”.