Ramowy rozkład dnia dla poszczególnych oddziałów

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 9 -godzinnych

6:30 – 7:30 – Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych  – rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci,

7:30 – 8:00 – Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – indywidualne lub w małych zespołach (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

8:00- 8.10 czynności higieniczno- porządkowe

8:10- 8:30 - Śniadanie

8:30- 9:00 - Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

9:00- 9:45  – Zabawa dowolna, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

9:45 – 11:00 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe

11:00 – 11:30– Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe

11:30 – 12:15 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów, rąk

12:15 – 14:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe , pobyt na świeżym powietrzu

14:00 – 14:15 –przygotowanie do podwieczorku.

14:15 – 14:30 –Podwieczorek.

14:30 – 15:30 – zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, pobyt w ogrodzie, relaksacja

Uwagi:

Religia: Oddz. VI  Zduny   : wtorek  czwartek 10.30- 11.00

Oddz. I   Bestwin :  wtorek, czwartek 10.30- 11.00

Oddz. Konarzew   : wtorek, czwartek   11.30-12.00

 


 

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 6- godzinnych

8:00- 8.10 czynności higieniczno- porządkowe

8:10- 8:30 - Śniadanie

8:30- 9:00 - Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

9:00- 10.00  – Zabawa dowolna, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

10.00 – 11:00 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe

11:00– 11:30 –zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe

11:30– 12:15 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów, rąk

12:15– 14:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe , pobyt na świeżym powietrzu

Uwagi:

Religia:

Oddz. VII Zduny  : wtorek, czwartek 10.00- 10.30

 


 

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 godzinnych

9:00- 9:45  – Zabawa dowolna, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

9:45 – 11:00 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe

 

11:00 – 11:45– Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe

 

11:45 – 12:30 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów, rąk

 

12:30 – 14:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe , pobyt na świeżym powietrzu

Uwagi:

Religia:

Oddz. I  Zduny      : poniedziałek, środa  10.30- 10.45

Oddz. II  Zduny     : poniedziałek, środa  10.45- 11.00

Oddz. III  Zduny     : poniedziałek, środa  11.00- 11.15

Oddz. IV  Zduny     : poniedziałek, środa  11.15- 11.45

Oddz. II Bestwin     : poniedziałek, piątek    9.30 -10.00

 Ramowy rozkład dnia dla dzieci 7- godzinnych

8:00- 8.10 czynności higieniczno- porządkowe

8:10- 8:30 - Śniadanie

8:30- 9:00 - Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

9:00- 10.00  – Zabawa dowolna, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

10.00 – 11:00 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe

11:00– 11:30 –zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe

11:30– 12:15 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów, rąk

12:15– 14:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe , pobyt na świeżym powietrzu

14:00 – 14:15 –przygotowanie do podwieczorku.

14:15 – 14:30 –Podwieczorek.

14:30 – 15:00 – Bajkoterapia – słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne i w małych zespołach dostosowane do możliwości dzieci pod kierunkiem nauczyciela, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

Uwagi:

Religia:

Oddz. V Zduny     : środa, czwartek   9.30-10.00

Oddział I Bestwin : poniedziałek, piątek 9.15- 9.30