Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 9 godzinnych
6:30 – 7:30 – Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych  – zabawy indywidualne rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci,
7:30 – 8:00 – Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – indywidualne lub w małych zespołach (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).
8:00- 8.10 czynności higieniczno- porządkowe
8:10- 8:30 – Śniadanie
8:30- 9:00 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
9:00- 9:45  – Zabawa dowolna, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
9:45 – 11:00 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe
11:00 – 11:30– Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe
11:30 – 12:15 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów
12:15 – 14:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe , pobyt na świeżym powietrzu
14:00 – 14:15 –przygotowanie do podwieczorku.
14:15 – 14:30 –Podwieczorek.
14:30 – 15:30 – zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, pobyt w ogrodzie, relaksacja
 
 
Uwagi:
Religia: oddz.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 9 godzinnych
7:00 – 7:30 – Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych  – zabawy indywidualne rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci,
7:30 – 8:00 – Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – indywidualne lub w małych zespołach (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).
8:00- 8.10 czynności higieniczno- porządkowe
8:10- 8:30 – Śniadanie
8:30- 9:00 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
9:00- 9:45  – Zabawa dowolna, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
9:45 – 11:00 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe
11:00 – 11:30– Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe
11:30 – 12:15 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów
12:15 – 14:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe , pobyt na świeżym powietrzu
14:00 – 14:15 –przygotowanie do podwieczorku.
14:15 – 14:30 –Podwieczorek.
14:30 – 16:00 – zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, pobyt w ogrodzie, relaksacja
 
 
Uwagi:
Religia: oddz.I Bestwin

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 7,5 godzinnych
7:30- 8.10 czynności higieniczno- porządkowe
8:10- 8:30 – Śniadanie
8:30- 9:00 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
9:00- 10.00  – Zabawa dowolna, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
10.00 – 11:00 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe
11:00– 11:30 –zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe
11:30– 12:15 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów
12:15– 14:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe , pobyt na świeżym powietrzu
14:00 – 14:15 –przygotowanie do podwieczorku.
14:15 – 14:30 –Podwieczorek.
14:30 – 15:00 – zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci
 
Uwagi:
Religia: oddz. VI

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 godzinnych
9:00- 9:45  – Zabawa dowolna, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
9:45 – 11:00 – Czynności organizacyjno -porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe
11:00 – 11:45– Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe
11:45 – 12:30 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno -higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów, rąk
 12:30 – 14:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe , pobyt na świeżym powietrzu

Uwagi:
Religia: oddz. I,II,III,IV, VIII


Ramowy rozkład dnia dla dzieci 7 godzinnych
8:00- 8.10 czynności higieniczno- porządkowe
8:10- 8:30 – Śniadanie
8:30- 9:00 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
9:00- 10.00  – Zabawa dowolna, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
10.00 – 11:00 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe
11:00– 11:30 –zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe
11:30– 12:15 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów, rąk
12:15– 14:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe , pobyt na świeżym powietrzu
14:00 – 14:15 –przygotowanie do podwieczorku.
14:15 – 14:30 –Podwieczorek.
14:30 – 15:00 – Bajkoterapia – słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne i w małych zespołach dostosowane do możliwości dzieci pod kierunkiem nauczyciela, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci
 
Uwagi:
Religia: oddz. V

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 6 godzinnych
 9:00- 10.00  – Zabawa dowolna, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
10.00 – 11:00 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe
11:00– 11:30 –zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe
11:30– 12:15 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów, rąk
12:15– 14:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe , pobyt na świeżym powietrzu
14:00 – 14:15 –przygotowanie do podwieczorku.
14:15 – 14:30 –Podwieczorek.
14:30 – 15:00 – Bajkoterapia – słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne i w małych zespołach dostosowane do możliwości dzieci pod kierunkiem nauczyciela, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci
 
Uwagi:
Religia: oddz.II Bestwin

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 6 godzinnych
8:00- 8.10 czynności higieniczno- porządkowe
8:10- 8:30 – Śniadanie
8:30- 9:00 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
9:00- 10.00  – Zabawa dowolna, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
10.00 – 11:00 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe
11:00– 11:30 –zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe
11:30– 12:15 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów, rąk
12:15– 14:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe , pobyt na świeżym powietrzu
 
Uwagi:
Religia: oddz.III Bestwin

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 9 godzinnych
7:00- 8.00 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych  – zabawy indywidualne rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci,
8:00- 8.10 czynności higieniczno- porządkowe
8:10- 8:30 – Śniadanie
8:30- 9:00 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
9:00- 10.00  – Zabawa dowolna, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
10.00 – 11:00 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe
11:00– 11:30 –zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe
11:30– 12:15 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów, rąk
12:15– 14:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe , pobyt na świeżym powietrzu
14:00 – 14:15 –przygotowanie do podwieczorku.
14:15 – 14:30 –Podwieczorek.
14:30 – 15:00 – Bajkoterapia – słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne i w małych zespołach dostosowane do możliwości dzieci pod kierunkiem nauczyciela, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci
15:00 – 16:00 – zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, pobyt w ogrodzie, relaksacja
 
Uwagi:
Religia: oddz.I Bestwin


Ramowy rozkład dnia dla dzieci 8,5 godzinnych
7:00- 8.00 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych  – zabawy indywidualne rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci,
8:00- 8.10 czynności higieniczno- porządkowe
8:10- 8:30 – Śniadanie
8:30- 9:00 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
9:00- 10.00  – Zabawa dowolna, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
10.00 – 11:00 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe
11:00– 11:30 –zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe
11:30– 12:15 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów, rąk
12:15– 14:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe , pobyt na świeżym powietrzu
14:00 – 14:15 –przygotowanie do podwieczorku.
14:15 – 14:30 –Podwieczorek.
14:30 – 15:00 – Bajkoterapia – słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne i w małych zespołach dostosowane do możliwości dzieci pod kierunkiem nauczyciela, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci
15:00 – 15:30 – zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, pobyt w ogrodzie, relaksacja
 
Uwagi:
Religia: oddz. Konarzew