Ramowy rozkład dnia dla dzieci 9 godzinnych

6:30 – 7:30 – Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych  – zabawy indywidualne rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci,

7:30 – 8:00 – Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – indywidualne lub w małych zespołach (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

8:00- 8.10 czynności higieniczno- porządkowe

8:10- 8:30 – Śniadanie

8:30- 9:00 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

9:00- 9:45  – Zabawa dowolna, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

9:45 – 11:00 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe

11:00 – 11:30– Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe

11:30 – 12:15 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów

12:15 – 14:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe , pobyt na świeżym powietrzu

14:00 – 14:15 –przygotowanie do podwieczorku.

14:15 – 14:30 –Podwieczorek.

14:30 – 15:30 – zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, pobyt w ogrodzie, relaksacja

 

 

Uwagi:

Religia

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 6,5 godzinnych

 

7:30- 8.10 czynności higieniczno- porządkowe

8:10- 8:30 – Śniadanie

8:30- 9:00 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

9:00- 10.00  – Zabawa dowolna, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

10.00 – 11:00 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe

11:00– 11:30 –zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe

11:30– 12:15 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów

12:15– 14:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe , pobyt na świeżym powietrzu

 

Uwagi:

Religia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 godzinnych

9:00- 9:45  – Zabawa dowolna, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

9:45 – 11:00 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe

11:00 – 11:45– Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe

11:45 – 12:30 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów, rąk

12:30 – 14:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe , pobyt na świeżym powietrzu

Uwagi:

Religia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 7 godzinnych

 

8:00- 8.10 czynności higieniczno- porządkowe

8:10- 8:30 – Śniadanie

8:30- 9:00 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

9:00- 10.00  – Zabawa dowolna, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

10.00 – 11:00 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe

11:00– 11:30 –zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe

11:30– 12:15 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów, rąk

12:15– 14:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe , pobyt na świeżym powietrzu

14:00 – 14:15 –przygotowanie do podwieczorku.

14:15 – 14:30 –Podwieczorek.

14:30 – 15:00 – Bajkoterapia – słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne i w małych zespołach dostosowane do możliwości dzieci pod kierunkiem nauczyciela, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

Uwagi:

Religia