Propozycje zabaw i ćwiczeń wspomagających rozwój
GatunekArtykuły | Data dodania1 maja 2019 22:00 | Autor admin

Propozycje zabaw i ćwiczeń przygotowujących i ułatwiających naukę czytania i pisania

  • Analiza i synteza wzrokowa i orientacja przestrzenna:
    • rozpoznawanie obrazków i ich elementów,
    • składania obrazka z części- puzzle,
    • wyodrębnianie różnic między obrazkami pozornie identycznymi,
    • układanie dowolnych kompozycji z figur wgPrzygotowanie dziecka do dojrzałości szkolnej
GatunekArtykuły | Data dodania1 maja 2019 21:52 | Autor admin

Przygotowaniu dziecka do szkoły służy rozwój nie tylko zadatków biologicznych ale także aktywność własna dziecka, wpływ środowiska społeczno- kulturalnego i celowo, spójne oddziaływanie wychowawcze rodziny i przedszkola. W warunkach zorganizowanych i celowego wychowania w przedszkolu przygotowaniu dzieci do szkoły służy …Jak być dobrym rodzicem
GatunekArtykuły | Data dodania1 maja 2019 20:27 | Autor admin

Opracowane na podstawie czasopisma „Bliżej przedszkola” nr 11 artykuł S.Porady


Nie sztuka jest dziecko począć i urodzić, sztuka jest je wychować na szczęśliwego, Mądrego i dobrego człowieka. Być dobrym rodzicem nie znaczy pozwalać na wszystko, obsypywać prezentami, ulegać kaprysom- być …