Sprawność ręki, a rozwój mowy
GatunekAktualności dla rodziców | Data dodania10 listopada 2019 13:48 | Autor Przedszkole Zduny

W strukturze mózgu pola ruchowe ręki są położone bardzo blisko pól, które odpowiedzialne są za ruch języka. To znaczy, że praca rąk bezpośrednio wpływa również na rozwój mowy. Dlatego też dzieci, które mają mało sprawne rączki zazwyczaj później nabywają mowę, …Metody pracy
GatunekArtykuły | Data dodania1 maja 2019 22:39 | Autor admin

MALOWANIE DZIESIĘCIOMA PALCAMI


Jest to metoda terapeutyczno-diagnostyczna, którą po raz pierwszy zastosowała Ruth F. Show. Metodę tę można stosować już od 2 roku życia. Polega ona na malowaniu farbami ale bez użycia pędzelków, tu „pędzlami” są palce dziecka, którymi w …Moje dziecko idzie do przedszkola
GatunekArtykuły | Data dodania1 maja 2019 22:41 | Autor adminPropozycje zabaw i ćwiczeń wspomagających rozwój
GatunekArtykuły | Data dodania1 maja 2019 22:00 | Autor admin

Propozycje zabaw i ćwiczeń przygotowujących i ułatwiających naukę czytania i pisania

  • Analiza i synteza wzrokowa i orientacja przestrzenna:
    • rozpoznawanie obrazków i ich elementów,
    • składania obrazka z części- puzzle,
    • wyodrębnianie różnic między obrazkami pozornie identycznymi,
    • układanie dowolnych kompozycji z figur wgPrzygotowanie dziecka do dojrzałości szkolnej
GatunekArtykuły | Data dodania1 maja 2019 21:52 | Autor admin

Przygotowaniu dziecka do szkoły służy rozwój nie tylko zadatków biologicznych ale także aktywność własna dziecka, wpływ środowiska społeczno- kulturalnego i celowo, spójne oddziaływanie wychowawcze rodziny i przedszkola. W warunkach zorganizowanych i celowego wychowania w przedszkolu przygotowaniu dzieci do szkoły służy …Jak być dobrym rodzicem
GatunekArtykuły | Data dodania1 maja 2019 20:27 | Autor admin

Opracowane na podstawie czasopisma „Bliżej przedszkola” nr 11 artykuł S.Porady


Nie sztuka jest dziecko począć i urodzić, sztuka jest je wychować na szczęśliwego, Mądrego i dobrego człowieka. Być dobrym rodzicem nie znaczy pozwalać na wszystko, obsypywać prezentami, ulegać kaprysom- być …